Kimyasal Gübreler

Tarımsal üretimde asıl hedef, mümkün olan en iyi verimlilik ve kaliteyi sağlamaktır. Bu nedenle tarımsal üretimi arttırmak için gerekli olan tedbirlerin alınması oldukça önemlidir. Bu tedbirlerin ilki ise gübre seçimi ve gübreleme işlemidir. Gübre, tarımsal üretim için toprağın ve bitkinin ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerinin kimyasal veya fiziksel ortamda kullanıma hazır hale getirilmiş bir üründür. Gübrelemede önemli olan nokta, bitkinin ya da toprağın eksik temel besin maddesinin belirlenmesi, buna göre uygun gübre seçilmesi ve gerekli şekilde gübrelenmesidir.

Organik gübre olarak adlandırılan gübreler bitki, hayvan vb. canlılara ait atıklardan hazırlanmaktadır. Kimyevi Gübre ise, kimyasal yöntemlerle üretilmiş ve bileşiminde bir veya birden fazla bitki besin maddesi içeren kimyasal maddelerdir. Katı (pril, kristal, granül ve toz) veya sıvı (çözelti ve süspansiyon) halde bulunan bu maddeler, doğrudan sulandırılarak ya da çözdürülerek toprağa uygulanabilir. Bir diğer uygulanma yöntemi ise, yapraklara ya da toprak üstü aksamlara püskürtme şeklindedir.

Kimyevi gübre, katı ve sıvı halde bulunur. Genellikle taşınması ve depolanması daha kolay olduğu için katı ve granül haldeki gübreler tercih edilir. Gübreleme zamanı; toprağa, iklime ve yetiştirilen bitkiye göre değişiklik göstermektedir. Gübreleme, genellikle ilkbaharda yapılır. Ancak, kış ayları hafif ve yağışlı olan bölgelerde ise, sonbaharda yapılmaktadır. İsteğe göre, bitkinin büyüme döneminde katı gübre, mevsim ortasında da sıvı gübre kullanılabilir. Toprağın yapısı analiz edildikten sonra, yetiştirilen bitkinin ihtiyacına göre azot, fosfor ve potasyum içeren kimyevi gübre toprağa verilir. Bitki büyümeye başladıktan sonra verilen gübreler, genellikle nitratlı ve azotlu gübrelerdir. Fosforlu gübreler ise, bitki büyüdükten sonra verilmemeli, ekim ayı öncesi ya da hemen sonrasında verilmelidir. Ayrıca azotlu gübreler oldukça hareketli bir yapıya sahip olduğu için, tek seferde toprağa vermek yerine birkaç sefer gübreleme işlemi gerçekleştirilmelidir.